Nya Veikkaus

När Veikkaus, Penningautomatföreningen RAY och Fintoto fusionerades 1.1.2017 uppstod nya Veikkaus.

Läs mer ➞

Lagstiftning

RAY har ensamrätt till penningautomat- och kasinospel i Finland. Därmed kan vi garantera rättsskydd för spelarna, hindra missbruk och brott samt delta i att minska sociala problem som spelandet orsakar.

RAY är en speciell organisation vars verksamhet regleras genom lagar och förordningar. Även de övriga finländska penningspelorganisationernas, Veikkaus och Fintotos, verksamhet bygger på lotterilagen. Lagen ändrades senast år 2012. 

Även understödsverksamheten styrs av lagstiftning. 

Därutöver stadgas det i Statsrådets förordningar om RAY:s organisationsform och administration samt hur intäkterna ska redovisas, penningspelen ordnas och om spelreglerna för penningspelen.

Utöver de ovan nämnda iakttar man vid RAY en arbetsordning i vilken bland annat verkställande direktörens, RAY:s ledningsgrupps och styrelses ansvarsområden fastställs.

Lagar och förordningar som reglerar RAY:s verksamhet

Nya spelregler, de största vinsterna och förordningar som gäller RAY trädde i kraft den 1 januari 2012.

I spelreglerna som finns som bilaga till inrikesministeriets förordning finns för första gången information om RAY:s samtliga spel och distributionskanaler i ett och samma dokument.

I reglerna anges även de största vinsterna enligt våra förväntningar som RAY kan införa:

  • 10 000 euro i samarbetspartners lokaler
  • 100 000 euro i spelsalar
  • 1 miljon euro i internetspel
  • 10 miljoner euro i kasinospel

Därefter kan spelreglerna ändras endast genom att man ändrar förordningen, och ministeriets beslut kan inte överklagas.

Läs mer om:

PDF iconArbetsordning_181213_FINAL.pdf

Lotterilag 1047/2001

Lag om penningautomatunderstöd 1056/2001

Statsrådets förordning om Penningautomatföreningen 

Statsrådets förordning om anordnande av Penningautomatförenigens penningspel 1287/2011

PDF iconInrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel, IMDnr 2016/1608

PDF iconBilaga inrikesministeriets förordning IMDno/2016/1608: Regler för RAY:s penningspel samt högsta insatser och vinster

PDF iconInrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel

Statsrådets förordning om ändring av statsrådet förordning om Penningautomatföreningen

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om anordnande av Penningautomatföreningens penningspel