Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Historia

RAY perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Koko historiansa ajan RAY on harjoittanut raha-automaattitoimintaa Suomessa yksinoikeudella. Myöhemmin yksinoikeuden piiriin tulivat myös kasinopelit ja kasinotoiminta. RAY:stä tuli julkisoikeudellinen yhdistys vuonna 1962.

RAY aloitti toimintansa 1938

Ensimmäiset raha-automaatit ilmestyivät Suomeen jo 1920-luvulla, kun yksityiset liikemiehet tuottivat Saksasta pajatsotyyppisiä raha-automaatteja kansalaisten pelattaviksi. Melko pian alettiin yleisesti arvostella sitä, että yksityisyrittäjät käyttävät ihmisten pelaamistarvetta vain omaksi hyödykseen.

Valtiovalta puuttuikin tilanteeseen vuonna 1933 antamalla asetuksen, jonka mukaan vain hyväntekeväisyysjärjestöillä on yksinoikeus raha-automaatteihin.

Järjestöjen keskinäinen kilpailu johti kuitenkin nopeasti siihen, että vuonna 1937 annetussa uudessa asetuksessa pelitoiminnan harjoittaminen annettiin perustettavan yhdistyksen yksinoikeudeksi. Peleistä kertyvillä tuotoilla yhdistyksen tuli hankkia varoja kansanterveyden edistämiseen.

Näin syntyi Raha-automaattiyhdistys (RAY), jonka perustivat kahdeksan hyväntekeväisyysjärjestöä yhdessä valtiovallan edustajien kanssa. Toimintansa RAY aloitti 1.4.1938, jolloin ryhtyi myös valmistamaan omia automaatteja.

Pelaamisesta syntyvillä voitoilla RAY on tukenut sosiaali- ja terveysjärjestöjen työtä jo yli 77 vuotta.

Perustajajärjestöt (v.1938):

  • Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto (nyk. Mannerheimin Lastensuojeluliitto)
  • Suomen Kaasusuojeluliitto (nyk. Suomen Pelastusalan keskusjärjestö ry)
  • Suomen Punainen Risti
  • Koteja Kodittomille Lapsille ry (nyk. Pelastakaa Lapset ry)
  • Suomen Meripelastusseura
  • Vapaussodan Invaliidien Liitto (järjestöä ei enää ole)
  • Virantoimituksessa loukkaantuneiden tai surmansa saaneiden poliisitoimenhaltioiden sekä heidän perheittensä avustamisyhdistys ry (järjestöä ei enää ole)
  • Työläisäitien ja Lasten Kotiyhdistys ry (nyk. Ensi- ja turvakotien liitto ry)

Yksinoikeus

Tapahtumia vuosien varrelta

2015
Tuotot kääntyivät hienoiseen nousuun, avustuksen verkkoasiointi otettiin käyttöön ja rahapeliyhtiöiden yhdistymistä valmistelemaan perustetaan väliaikainen ingegrointiyhtiö. Rahapeliyhtiöt ja valtio valmistelevat yhteisymmärryspöytäkirjan integrointiyhtiön työstä ja yhdistymisen valmistelun periaatteista.

2014
Tuoton kasvu pysähtyi, se koski myös digitaalisten pelien tuottoa. Toisen kasinon suunnittelusta luovuttiin. RAY:n hallitus hyväksyi avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016 - 2019. Paikka auki -nuoret työelämään -avustusohjelma käynnistyi. Sitä toteutetaan vuosina 2014 - 2017.Komissio julkaisi 14.7. sähköistä pelaamista koskevat suositukset. Uutuuspelit olivat  Väinö ja vuorenpeikon aarteet sekä Marja Tyrni.

2013
RAY otti uuden strategiansa käyttöön 75-vuotisjuhlavuonaan. Mobiilipelit lanseerattiin ja digitaalisten pelien kasvu jatkui. Pelisalien uudistaminen Pelaamoiksi jatkui ja toisen kasinon suunnittelua Itä-Suomeen jatkettiin. Avustuslaki uudistui ja RAY myönsi ensimmäiset Vaikuttavaa! -tunnustuspalkinnot kolmelle merkittävälle avustuskohteelle. Eloisa ikä -avustusohjelma käynnistyi. Lähimaksaminen otettiin käyttöön ja EU hyväksyi Suomen rahapelijärjestelmän. Casino Helsinkiin avattiin Sports Bar.

2012
Uusittu arpajaislaki astui kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2012 alussa. Lakiin on kirjattu RAY:n yksinoikeusjärjestelmä aikaisempien asetusten ja määräaikaisten toimilupien sijasta. Valtioneuvosto päätti myös laajentaa RAY:n tuoton käyttöä ja vuodesta 2015 alkaen RAY:n tuottoja siirretään osin valtion budjettiin. Casino Helsingin lisäksi RAY sai luvan perustaa kasinon Itä-Suomeen. Itä-kasinon sijoituspaikaksi valikoitui Vaalimaa. RAY Etuasiakas -ohjelma otettiin käyttöön.

2011
RAY:n pelien ikäraja nousi 18 vuoteen 1.7.2011. RAY:n kasino uudistui ja sai nimekseen Casino Helsinki.

2010
Arpajaislain I-vaihe voimaan1.10.: rahapelien markkinointisäädökset tiukentuivat ja rahapelaamisen ikäraja nousi 18 vuoteen. RAY:lle ikärajoissa siirtymäaika oli 1.7.2011 asti.
Marraskuussa RAY avasi pelitoiminnan internetissä.

2009
Raha-automaattien päävoitot nousevat.

2008
RAY täytti 70 vuotta 1.4. Uusi juhlavuoden Pajatso lanseerataan. RAY varautuu tarjoamaan pelejään netissä.RAY aloittaa korttimaksamisen raha-automaateissa.

2007
Verkkopalvelu Pelaamoon voi rekisteröityä vain yli 18 vuotias henkilö. RAY ilmoittaa kannattavansa 18 vuoden ikärajaa raha-automaattipelaamiselle.

2006
Valtioneuvosto jatkoi RAY:n rahapelilupaa vuoteen 2011.

2002
Uusi arpajaislaki sekä laki raha-automaattiavustuksista astuvat voimaan.

2001
Valtioneuvosto antaa asetuksen Raha-automaattiyhdistyksestä sekä myöntää RAY:lle rahapeliluvan vuosille 2002 – 2006. Grand Casino Helsinki täyttää 10 vuotta.

2000
Teknisistä edellytyksistä huolimatta RAY päättää olla tarjoamatta rahalla pelattavia pelejä Internetissä.

1999
EY:n tuomioistuin antaa lausuntonsa, joka koskee RAY:n raha-automaattitoimintaa: yksinoikeusasema ei ole EU:n lainsäädännön vastainen. Valmistautuminen euron tuloon alkaa.

1997
Euroopan Unionista haetaan kanta RAY:n yksinoikeusasemalle pelitoiminnassa. EU:n Komission Kilpailuosasto ottaa RAY:n raha-automaattitoiminnan yksinoikeudelle myötämielisen kannan.

1996
Raha-automaattien vientitoiminta lopetetaan.

1995
Ajanvieteautomaattien yksinoikeus puretaan. RAY perustaa tytäryhtiö Pelika RAY Oy:n jatkamaan RAY:n ajanviete- ja musiikkiautomaattitoimintaa.

Lue lisää