Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

RAY tukee -barometri 2016

RAY tukee barometri
Järjestöt lääkkeenä yksinäisyyteen!

Yhdeksän kymmenestä saa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta uusia ystäviä. Järjestötoimintaan vetääkin mukaan juuri halu tutustua uusiin ihmisiin, mutta myös tarve olla avuksi muille sekä tarve saada mukavaa ja mielekästä tekemistä.  Ja näitä osallistuminen myös tarjoaa, kertovat tuoreen RAY tukee -barometrin tulokset.

RAY tutki joulu-maaliskuussa järjestötoimintaan osallistumisen motiiveja ja toiminnasta saatuja hyötyjä. Ensimmäistä kertaa toteutettuun RAY tukee -barometriin vastasi 1551 RAY:n avustusta saavan järjestön toimintaan osallistunutta.

Kyselyllä kartoitettiin järjestötoimintaan osallistuneiden kokemuksia toiminnan vaikutuksista heidän yleiseen hyvinvointiinsa. Yli 90 prosenttia vastaajista koki tulleensa järjestössä kuulluksi, saaneensa yhteyden samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ja saaneensa jakaa muille omia kokemuksiaan.

Miltei 90 prosenttia vastaajista kertoi myös saaneensa toiminnan kautta uusia ystäviä.

- Tiesimme, että järjestöillä on tärkeä rooli yksinäisyyden vähentämisessä, mutta silti tulokset yllättivät. Jos jopa yhdeksän kymmenestä kokee saaneensa toiminnasta uusia ystäviä, voidaan järjestötoimintaa hyvin mainostaa jopa lääkkeenä suomalaisten yksinäisyysongelmaan, toteaa RAY:n arviointi- ja kehittämispäällikkö Tuomas Koskela.   

Järjestöt vastaavat kysyntään

Kyselyyn vastaajista 42 % kertoi yhdeksi tärkeimmistä syistä osallistua järjestötoimintaan halun tutustua uusiin ihmisiin. Muita tärkeitä motiiveja olivat halu auttaa muita ihmisiä (40 %) ja halu saada kivaa ja mielekästä tekemistä (37 %).

Osallistujien kokemat hyödyt järjestöjen toimintaan osallistumisesta vastasivat pitkälti heidän odotuksiaan. Uusiin ihmisiin tutustuminen nousi tärkeimmäksi saaduksi hyödyksi yli puolella vastaajista (55 %) ja kiva ja mielekäs tekeminen 40 %:lla vastaajista. Vastaajista 38 % näki tärkeäksi myös toiminnasta saadun uuden tiedon ja uusien asioiden oppimisen ja 37 % muiden auttamisen. Tärkeäksi hyödyksi nousi myös toiminnan mukanaan tuoma ryhmään kuulumisen tunne.

Yli 40 prosenttia vastaajista myös arvioi, että he eivät olisi saaneet vastaavia hyötyjä mistään muusta toiminnasta.

Mikä RAY tukee -barometri?

RAY tukee -barometri on RAY:n tilaama ja Ramboll Management Consultingin ja Taloustutkimuksen toteuttama kysely. Kysely kartoittaa RAY:n avustusta saavien järjestöjen toiminnassa mukana olevien avunsaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden toiminnasta saamia hyötyjä.  

Ensimmäisen barometrin toteutukseen osallistui 54 järjestöä. Mukana oli erilaisia matalan kynnyksen osallistumispaikkoja, ylisukupolvista työtä ja sosiaalisia tukiverkostoja vahvistavia toimintoja, vapaaehtoistoimintaa, eri väestöryhmien yhteiskuntaan integroitumista ja vähemmistöjen asemaa vahvistavaa toimintaa, vertaistukiryhmiä ja muuta vertaistoimintaa sekä yleisesti syrjäytymistä ehkäiseviä hankkeita.  

Tutustu koko RAY tukee -barometrin tuloksiin
RAY tukee -barometrin loppuraportti


RAY tukee -barometrin kysymykset
Barometrin aineisto Excel-tiedostona

Barometrin aineisto on avointa dataa - lue myös RAY:n erityisasiantuntija Timo Mularin blogi teemasta.

Lisätietoja
RAY erityisasiantuntija Elina Varjonen, elina.varjonen[at]ray.fi, p. 09 4370 2231
Ramboll Management Consulting, Senior Consultant Henrik Pekkala, henrik.pekkala[at]ramboll.com, p. 040 5355 638

Aiheesta aiemmin verkkosivuillamme