Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Rakennushankkeen loppuselvitys

Investointiavustuksella toteutettujen rakennustöiden päätyttyä tulee toteutuneista kustannuksista laatia loppuselvitys, joka toimitetaan RAY:lle hyväksyttäväksi.

Hyväksytty loppuselvitys on viimeisten avustuserien myöntämisen ja maksamisen ehto.

Vaikka hankkeen viimeinen avustuserä olisi merkitty ohjeelliseen avustussuunnitelmaan, se voidaan myöntää kyseisenä vuonna täysimääräisenä vain, mikäli:

  • hakemus saapuu määräaikojen puitteissa eli syyskuun loppuun mennessä.
  • hankkeesta on toimitettu asianmukainen loppuselvitys riittävän ajoissa, eli lokakuun alkuun mennessä, jotta se ehditään käsitellä ennen avustusehdotuksen valmistumista

Toteutuneiden perustamismenojen erittely

Loppuselvityksessä perustamismenot eritellään sen mukaan, minkälaisia osia hankekokonaisuuteen sisältyy. Osioiden erittely on tarpeellista erilaisten avustusprosenttien vuoksi.

Jos hankkeessa valmistuu asuntoja ja niiden lisäksi muita tiloja, joilla on eri avustusprosentti, perustamismenot eritellään avustusprosenttien mukaan. Asuntoja koskevissa hankkeissa myös asuntojen sosiaalitekniikkaan liittyvät menot esitetään omana eränään (koskee vain niitä kohteita, joille on erikseen myönnetty avustusta sosiaalitekniikan kustannuksiin).

Tilinpäätösvertailut

Loppuselvityksessä on myös osoitettava, miten rakentamishankkeesta syntyneet perustamismenot on kirjattu tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tämän vuoksi perustamismenot tulee eritellä myös tuloslaskelma- ja tasetileittäin.

Loppuselvitys on tehtävä niin, että se on vaivatta verrattavissa rakennuksen valmistumisajankohdan tilinpäätökseen tai muuhun kirjanpidosta johdettuun yhteenvetoon. Loppuselvityksen kulut raportoidaan erikseen.

Lomakkeet