Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Vuosiselvitys

Avustusten käytöstä tehdään vuosittain vuosiselvitys.
Lue lisää
Kaikki avustuslajit A, B ja C
Projektiavustus C

Projektin väliraportti

Väliraportti täytetään maaliskuun loppuun mennessä niistä avustusta saavista projekteista (C-avustus), joilla käynnistyy kyseisen vuoden aikana kolmas toimintavuosi.
Lue lisää

Projektin loppuraportti

Projektiavustuksen päättyessä tulee toiminnasta täyttää loppuraportti.
Lue lisää
Projektiavustus C
Kohdennettu toiminta-avustus ja projektiavustus

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Osa järjestöistä saa verkkoasiointiin erillisen pyynnön kohdennetun toiminta-avustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen toimittamisesta.
Lue lisää

Rakennushankkeen loppuselvitys

Investointiavustuksella toteutettujen rakennustöiden päätyttyä tulee toteutuneista kustannuksista laatia loppuselvitys, joka toimitetaan RAY:lle hyväksyttäväksi.
Lue lisää
Investointiavustus B