Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Avustuksen käyttöaika

Avustusten käyttöaika on kaksi vuotta. Käyttöajan pidennystä voi hakea RAY:lta.

Avustusta voi käyttää avustuksen myöntämisvuonna ja sitä seuraavana kalenterivuonna syntyviin kuluihin. Käyttöajan umpeuduttua nostamaton avustus vanhenee.

RAY voi hakemuksesta pidentää avustuksen käyttöaikaa. Pidennyshakemuksesta on käytävä ilmi, mille avustukselle käyttöajan pidennystä haetaan ja kuinka pitkäksi aikaa.

Pidennykselle on oltava painavat perustelut ja hakemuksesta selvittävä, miksi hanketta ei ole voitu toteuttaa suunnitellussa aikataulussa. Pidennyshakemus tulee toimittaa RAY:lle verkkoasioinnissa viimeisen käyttövuoden loppuun (31.12.) mennessä.

RAY voi myöntää pidennyksen korkeintaan kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen pidennyksestä päättää sosiaali- ja terveysministeriö.

Käyttöajan pidennystä haetaan verkkoasioinnissa (asiointi.ray.fi). Hakemus täytetään verkkoasioinnin Muutoksen haku -osiosta löytyvään verkkolomakepohjaan.

Tutustu myös avustusten käyttö- ja raportointioppaaseen.

Muutoksenhaku

Kaikki avustusta koskevat muutospyynnöt toimitetaan RAY:lle. Vain avustuspäätöstä koskevat oikaisuvaatimukset lähetetään suoraan sosiaali- ja terveysministeriölle.

Kaikki avustuksiin liittyvät, myös avustuksen palauttamista ja takaisinperinnän kohtuullistamista koskevat muutoshakemukset lähetetään RAY:lle. Avustuspäätökseen liittyvät oikaisuvaatimukset toimitetaan suoraan sosiaali- ja terveysministeriöön.

RAY päättää avustuspäätökseen tehtävistä vähäisistä ja teknisluonteisista muutoksista sekä avustuksen siirroista toiselle lain edellytykset täyttävälle toimijalle.

Avustuksen palauttamista ja takaisinperintää koskevat päätökset tekee sosiaali- ja terveysministeriö.

Muutoshakemukset toimitetaan RAY:lle verkkoasioinnissa (asiointi.ray.fi). Hakemus täytetään verkkoasioinnin Muutoksen haku -osiosta löytyvään verkkolomakepohjaan.