Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Eloisa ikä

Eloisa ikä
Eloisa ikä -avustusohjelma (2012 - 2017) luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle.

Eloisa ikä-avustusohjelma edistää yli 60-vuotiaiden ikäihmisten toimimista omissa lähiyhteisöissään.

Ohjelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Lähtökohtana ovat ihmisten omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta.

Eloisa ikä -avustusohjelman hankkeet vahvistavat haasteellisissa elämäntilanteissa elävien ikäihmisten osallisuutta, edistävät mielen hyvinvointia ja ehkäisevät ikäihmisten yksinäisyyttä.  Ohjelman koordinaatiosta vastaa Vanhustyön keskusliitto (VTKL).

Lisätietoja:  
erityisasiantuntija Elina Varjonen, 09 4370 2231, etunimi.sukunimi@ray.fi ja
valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen, (09) 4370 2310, etunimi.sukunimi@ray.fi

Lue lisää

Tutustu Eloisa ikä -ohjelman verkkosivuihin

Eloisa yhdenvertaisuus -gallup tutki suomalaisten mielipiteitä väitteistä, jotka koskivat vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden ihmisten kohtelua ja asemaa yhteiskunnassamme. Tutustu tutkimukseen verkkosivuilla