Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

RAY:n avustusehdotus vuodelle 2017 julkaistaan 15.12.

Avustusta hakeneet järjestöt saavat tiedon RAY:n avustusehdotuksesta Avustuksen verkkoasiointiin (asiointi.ray.fi), RAY:n hallituksen päätettyä ehdotuksesta (14.12. illansuussa).

Avustusehdotuksen vastaanottamisesta ilmoitetaan verkkoasioinnin käyttäjille sähköpostitse. Järjestön ehdotuksen voivat nähdä kaikki järjestöstä verkkoasiointiin rekisteröityneet perus- ja pääkäyttäjät. Avustusehdotuksen löydät verkkoasioinnin Tapahtumahistoria-välilehdeltä.

Jotta avustusehdotus tavoittaa oikeat henkilöt, kannattaa järjestön yhteystiedot tarkistaa ja päivittää verkkoasiointiin ennen ehdotuksen julkaisupäivämäärää. Yhteystietojen päivittäminen on nyt mahdollista verkkoasioinnin (asiointi.ray.fi) Järjestön tiedot –osiossa (verkkoasioinnin oikeassa yläreunassa siniseltä palkilta löytyvä osio).

Verkkoasiointiin päivitetyt tiedot siirtyvät myös RAY:n julkiseen avustustietokantaan (avustukset.ray.fi), jossa koko avustusehdotus julkaistaan 15.12. klo 9. Tietokanta päivitetään kaksi kertaa vuodessa, avustusehdotuksen ja avustuspäätöksen julkaisun yhteydessä.

Huomioitavaa on, että kyseessä on vasta RAY:n avustusehdotus ja sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustuksista tammi-helmikuussa 2017.

Tulossa: avustuksen käytön yleisehdot
Avustuksen käyttöön liittyviä yleisehtoja ja rajoituksia tarkennetaan vielä tammi-helmikuussa lähetettävän avustuspäätöksen yhteydessä. STEA julkaisee avustuslajikohtaiset yleisehdot vuoden 2017 alussa, heti kun käsittelyssä oleva valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (AvA) on lainvoimainen.

Tehtävälistalla talousarvion tarkennuspyyntö?
Jos myönnetty avustus poikkeaa määrältään olennaisesti haetusta avustuksesta, saa järjestö avustusehdotuksen lisäksi joulukuussa verkkoasiointiin Talousarvion tarkennuspyynnön. Talousarvion tarkennus -lomakkeelle täytetään suunnitellun toiminnan uusi talousarvio ja kuvataan uuden talousarvion toimintaan aiheuttamat muutokset suhteessa alkuperäiseen avustushakemukseen.

Talousarvion tarkennuksen voi lähettää RAY:lle/STEAlle verkkoasioinnissa vain järjestön nimenkirjoitusoikeudellinen pääkäyttäjä.

Huomioitavaa on, että tarkennetun talousarvion hyväksyminen on peruste avustuksen maksamiselle avustuspäätöksen jälkeen – siksi se tulee palauttaa RAY:lle (tai 2.1.2017 jälkeen STEAlle) verkkoasioinnissa viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin ensimmäistä avustuserää toivotaan maksuun. Siksi tehtävän määräpäivä verkkoasioinnissa on 15.1.2017. Määräpäivää voi tarvittaessa siirtää ottamalla yhteyttä RAY:n (2.1. jälkeen STEAn) avustusvalmistelijaan.

Vahvista tilinumero, varmenna tilisopimuksella! Pakollinen toiminto uusille avustuksensaajille!
Jos järjestölle ehdotetaan ensimmäistä kertaa RAY:n verkkoasioinnin käyttöönoton jälkeen avustusta vuodelle 2017, tulee järjestön vahvistaa RAY:lle tilinumero, jolle avustus maksetaan. Tilinumeron vahvistusta varten järjestöille toimitetaan verkkoasiointiin Tilinumeron muutospyyntö.  Tilinumero tulee ilmoittaa IBAN-muodossa. Ilmoitukseen tulee liittää järjestön viimeisin allekirjoitettu ja päivätty tilisopimus tai pankin tilivahvistus, jonka avulla varmennetaan, että tili on järjestön käytössä. (Tilisopimus: Kun järjestö haluaa perustaa tilin, jolle voi tehdä talletuksia ja suorittaa maksutoimeksiantoja, tehdään perustamisesta sopimus, jonka osapuolia ovat tilin omistaja ja pankki. Kaikki tiliin, pankkiin ja tilisopimukseen liittyvät tiedot on kerrottu tilisopimuksessa.)

Tilinumero tulee toimittaa RAY:lle (tai 2.1.2017 jälkeen STEAlle) viimeistään 13.1., jotta vuodelle 2017 myönnettyjen avustusten maksu voidaan aloittaa avustuspäätöksen julkaisemisen jälkeen.  Tilinumeron voi vahvistaa RAY:lle verkkoasioinnissa vain järjestön nimenkirjoitusoikeudellinen pääkäyttäjä.

Huomioithan, RAY maksaa järjestön avustukset aina yhdelle ja samalle tilille. Järjestö voi itse halutessaan siirtää maksettuja avustuksia myös muille järjestön tileille, esimerkiksi hankekohtaista tiliseurantaa varten. Mikäli järjestö haluaa myöhemmin vaihtaa avustusten maksutiliä, tulee asiasta olla yhteydessä järjestön vastuutarkastajaan.

Avustuspäätös verkkoasiointiin tammi-helmikuussa

Kun sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuoden 2017 avustuksista valmistuu, saavat järjestöt verkkoasiointiin Avustuspäätöksen, joka tulee myös kuitata vastaanotetuksi. Avustuspäätökseen ja siinä mainittuihin ehtoihin tulee perehtyä huolellisesti.

Tarkista maksutapa!
Avustuspäätöksessä ilmoitetaan myös avustuksen maksutapa. Päätöksessä mainittu avustuksen maksutapa on voimassa välittömästi päätöksen julkaisun jälkeen, mutta RAY voi tarvittaessa muuttaa maksutapaa vuoden aikana.

Automaattimaksatus?
Yleisavustusten ja kohdennettujen toiminta-avustusten maksutapa on yleensä "automaattimaksatus". Tämä maksutapa ei aiheuta järjestölle tässä vaiheessa erityisiä toimenpiteitä, ja avustuksen ensimmäinen erä maksetaan järjestön ilmoittamalle tilinumerolle helmikuun alussa.

Maksusuunnitelma?
Projektien maksutapa on yleisesti "maksusuunnitelma". Projekteista järjestö saa verkkoasiointiin avustuspäätöksen lisäksi myös Maksusuunnitelma-tehtävän.  Maksusuunnitelma tulee toimittaa RAY:lle/STEAlle hyväksyttäväksi, suorittamalla verkkoasioinnin etusivulla oleva avoin maksusuunnitelma-tehtävä. Avustuksia ei voida maksaa, ennen kuin maksusuunnitelma on toimitettu ja RAY:llä/STEAlla hyväksytty. Maksupyynnön perustella avustuksia voidaan maksaa korkeintaan kolmen kuukauden kuluja vastaava määrä ennakkoon.

Maksupyyntö?
Investointiavustusten ja joidenkin projektien tai kohdennettujen toiminta-avustusten maksutapa on "maksupyyntö".  Maksupyyntö täytetään verkkoasioinnin Maksatus-osiossa. Pyynnön voi lähettää RAY:lle verkkoasioinnissa vain järjestön nimenkirjoitusoikeudellinen pääkäyttäjä. Maksupyynnön perustella avustuksia voidaan maksaa korkeintaan kolmen kuukauden kuluja vastaava määrä ennakkoon, ja järjestön tulee tehdä avustusten käytöstä verkkoasioinnin kautta säännöllisin väliajoin kuluselvitys. 

Kaikkia maksettuja ja maksuun tulevia avustuksia voi jatkossa myös seurata verkkoasioinnin Maksatus-osiossa.

Koko RAY:n avustusehdotus julkaistaan verkkosivulla avustukset.ray.fi torstaina 15.12. klo 9.