Nya Veikkaus

När Veikkaus, Penningautomatföreningen RAY och Fintoto fusionerades 1.1.2017 uppstod nya Veikkaus.

Läs mer ➞

Kontroll av det egna spelandet

Verkkopelaaminen
RAY vill utveckla sin verksamhet så att kunden har så bra verktyg för kontroll av spelandet som möjligt till sitt förfogande.
 

Kunden själv i första hand får avgöra om han eller hon vill kontrollera och begränsa sitt spelande.

Digitala spel

I RAY:s digitala spel finns flera verktyg, inställningar och begränsningar som underlättar kontrollen av spelandet.

Ett av de viktigaste verktygen för att kontrollera spelandet är de obligatoriska spelgränserna som sätts för kunden i samband med att spelkontot öppnas. Med spelgränserna avses belopp som kunden högst får förlora under ett dygn och en månad.

En höjning av spelgränsen börjar gälla med fördröjning och en sänkning av gränsen omedelbart.

Läs mer om Kontrollverktygen för internetspelare (lisää linkki)

Casino Helsinki

Casino Helsinki iakttar i sin verksamhet de skyldigheter och rättigheter för att begränsa och vid behov även förhindra kundernas spelande som fastställs för kasinon i lotterilagen.

Praxis som gäller ansvarsfullhet på kasinot omfattar bland annat följande:

  • Registrering i samband med inträde till kasinot. 
  • Kunden kan, om han så vill, själv begära att han förvägras tillträde till kasinot eller att hans besök på kasinot begränsas.
  • Också kasinot kan förbjuda en person att spela på kasinot eller begränsa hans spelande till exempel vid spelproblem.
  • Med kunden förs ett så kallat återvändningssamtal efter ett spelförbud eller en spelbegränsning.
  • Om kunden så vill kan han förbjuda kasinot att skicka kundpost till honom.

Läs mer om Kasinots ansvarsfullhetspraxis (lisää linkki)

Spelsalar

Om kunden så vill kan han begära ett frivilligt inträdesförbud till en spelsal eller spelsalarna i en viss region för sig själv för en viss tid. Spelförbudet gäller minst tre månader och högst ett år.

Kunden som begärt ett spelförbud fotograferas och han undertecknar ett avtal om inträdesförbud.

Övervakningen av inträdesförbudet bygger på personalens förmåga att känna igen kunden som ingått ett avtal om spelförbud. Därmed kan RAY inte garantera något fullständig identifiering för kunden som tecknar ett spelförbudsavtal.

I spelsalen kan personalen ta upp spelandet med en kund som verkar ha problem med spelandet men personalen har inte rätt att förbjuda kunden att spela på grund av spelproblem.

Restaurangkasinospel

Om kunden så vill kan han begära ett tidsbegränsat och frivilligt spelförbud mot att spela vid ett kasinospelbord på en restaurang eller restaurangerna i en viss region för sig själv. Spelförbudet kan gälla en kväll eller alternativt från tre till tolv månader.

Om kunden inte kan kontrollera sitt spelande eller sin penninganvändning på grund av berusning kan även croupieren sätta ett spelförbud för kunden för en kväll.

Spelpunkter

I så gott som alla penningautomater som finns på spelpunkter har kunden tillgång till ett kontrollverktyg som heter Pelihenki.

Med hjälp av verktyget kan spelaren sätta spelsessionsspecifika tids-, vinst- och förlustgränser för sig själv i syfte att kunna kontrollera sitt spelande.

Betalning med kort och spelande som Förmånskund

När kunden betalar med kort ska han sätta en obligatorisk dygnsgräns för sitt spelande. Gränsen kan variera mellan 0 och 100 euro.

Det är möjligt att ändra spelgränsen under en dag så att en sänkning av gränsen träder i kraft omedelbart och en höjning med fördröjning. Därutöver kan spelaren spela vinsterna som han fått under dagen.

För Förmånskunder erbjuder RAY ett bredare utbud av verktyg för kontroll av spelandet.

Läs mer om Kontrollverktygen för Förmånskunder (lisää linkki)

Allmänt om kontroll av spelandet

  • RAY:s spel kan inte spelas på kredit.
  • Kunden kan inte häva ett gällande spelförbud under några omständigheter.
  • RAY:s personal har utbildats i ansvarsfulla verksamhetssätt.
  • Peluuri tar kontakt med alla kunder som tecknat ett avtal om spelförbud om kunden har gett sitt samtycke till detta.
  • RAY informerar om Peluuris tjänster överallt där det finns RAY:s spel.