Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Sidosryhmävuorovaikutus

Huoltoedustaja korjaa raha-automaattia
RAY:n toimintaan kohdistuu odotuksia usean sidosryhmän taholta. RAY sidosryhmiä ovat pelaaja-asiakkaat, yrityskumppanit, päättäjät ja viranomaiset, henkilöstö, sosiaali- ja terveysjärjestöt, media, muut kumppanit sekä kansalaiset.

Eri sidosryhmillä on erilaisia odotuksia. Kaikkiin odotuksiin RAY pyrkii vastaamaan parhaansa mukaan.

Pelaajat tuovat RAY:lle tuoton. RAY:n tavoitteena on pitää pelaajakunta mahdollisimman laajana ja panokset kohtuullisina. Pelaajat toivovat RAY:ltä selkeää tietoa peleistä ja voittamisen mahdollisuuksista sekä keinoja hallita omaa pelaamistaan.

  • RAY tarjoaa markkinointiviestinnässään peleihin liittyvää tietoa. Korttimaksamisen lisäksi pelaamisen hallintaan on tarjolla työkaluja, joita edelleen kehitetään.

Yrityskumppaneiden tiloihin on sijoitettu peliautomaatit ja ravintolakasinopelit ja ne tuovat valtaosan RAY:n tuotosta. Yrityskumppaneilla on merkittävä rooli pelaamisen valvonnassa. Yrityskumppanit toivovat RAY:ltä avointa yhteistyötä ja pelaamisen valvonnan helpottamista.

  • RAY kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa parhaita tapoja kontrolloida pelaamista sekä kouluttaa työntekijöitä ikärajavalvontaan.

Päättäjät ja viranomaiset säätelevät rahapelitoimintaa arpajaislailla. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustusten jakamisesta. Sisäministeriö valvoo pelitoimintaa. Päättäjät ja viranomaiset edellyttävät RAY:ltä vastuullista pelitoimintaa ja sosiaalisten haittojen minimointia.

  • RAY rahoittaa peliongelmien tutkimusta, ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä kehittää itse vastuullisen rahapelaamisen muotoja.

Henkilöstön osaaminen, sitoutuminen, innostus ja hyvä asiakaspalvelu rakentavat menestyvän RAY:n. Henkilöstö odottaa oikeudenmukaista korvausta työstä, tasapuolisuutta ja avointa tiedonkulkua.

  • RAY pitää huolen henkilöstön työkyvystä monipuolisin keinoin ja hyvin työsuhde-eduin. Henkilöstötyössä noudatetaan tasa-arvo-ohjelmaa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat RAY:n avustusten saajia. Osa järjestöistä on RAY:n jäseniä, jotka osallistuvat myös RAY:n päätöksentekoon. Järjestöt odottavat, että rahoituslinjaukset ovat selkeitä ja läpinäkyviä sekä prosessi kautta linjan johdonmukainen.

  • RAY pitää huolen avustusjärjestelmän ajanmukaisuudesta ja prosessin läpinäkyvyydestä. Avustusten käyttöä seurataan ja valvotaan aktiivisesti.

Media välittää tietoa pelaamisesta, pelitoiminnasta sekä kertoo avustusten käytöstä ja vaikuttavuudesta. Media muokkaa kansalaismielipidettä ja vaikuttaa päättäjien kantoihin. Media odottaa RAY:ltä avointa yhteistyötä sekä rahapelaamisen ja sosiaali- ja terveysalan kansalaistoiminnan asiantuntijuutta.

  • RAY pitää huolen monipuolisesta, luotettavasta ja avoimesta viestinnästä mm. säännöllisillä tapaamisilla avainmedioiden ja toimittajien kanssa.

Muut kumppanit auttavat RAY:tä toimialueilla, joiden asiantuntija RAY ei itse ole. Kumppanit odottavat RAY:ltä luotettavaa ja avointa toimintaa, sopimusten pitävyyttä sekä pitkää yhteistyötä.

  • RAY tarjoaa yhteistyösopimuksia sekä rahapelitoiminnan tuntemusta yhteistyön hyödyntämisessä.

Kansalaiset vaikuttavat mielipiteillään rahapelitoiminnan hyväksyttävyyteen yhteiskunnassa. Kansalaisten myönteinen suhtautuminen on edellytys laajan asiakaskunnan ja yksinoikeuden ylläpitämiseksi. Kansalaiset odottavat tuoton tehokasta ja oikeudenmukaista käyttöä suomalaisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä vastuullista rahapelitoimintaa.

  • RAY viestii avoimesti ja ongelmapelaamisen minimoimisesta mm. valvomalla pelaamisen ikärajoja ja tarjoamalla työkaluja pelaamisen hallintaan. RAY:llä on monipuolinen ja valtakunnallinen peli- ja avustustoiminta sekä läpinäkyvät avustuskriteerit.