Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

RAY:n yhteiskuntavastuu

RAY:n yhteiskuntavastuu perustuu yhteiskunnan saamaan kokonaishyötyyn. RAY:n arvoketju hyödyttää kaikkia suomalaisia.

RAY kerää pelitoiminnalla varoja suomalaisten hyvinvointiin. Samalla RAY pyrkii toiminnallaan vähentämään yhteiskunnalle koituvia kustannuksia, kuten peliongelmia ja ehkäisemään rikollisuutta. RAY:n pelien kattava tarjonta koko Manner-Suomessa varmistaa laillisen pelitarjonnan. 

Rahapelitoiminnalla kerätyt varat RAY tulouttaa suomalaisten hyvinvointiin, sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä sotiemme veteraaneille. RAY on merkittävin kansalaistoiminnan rahoittaja Suomessa.

RAY noudattaa sidosryhmätoiminnassaan eettisiä ja hyvän hallinnon periaatteita. RAY:n arvoketju, joka kulkee pelaaja-asiakkaasta avunsaajaan, hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan

RAY työllistää yli 1 600 henkilöä ja kouluttaa itse noin 200 - 300 henkilöä vuosittain pelinhoitajan ammattiin. Henkilöstöä kannustetaan RAY:ssä urasuunnitteluun ja strategiapalkkiolla parempiin tuloksiin.

RAY tarjoaa henkilöstölleen kattavat työterveyshuoltopalvelut.

Ympäristövastuu on osa kestävää liiketoimintaa

RAY huolehtii ympäristöstä varmistamalla, että rahapelien tarjoaminen on energiatehokasta ja ympäristöystävällistä. RAY:n autoille on määritelty ympäristön kuormitusta pienentävät päästörajoitukset sekä huollon ja tuotannon autoilla on optimoidut ajoreitit. RAY:ssä suositaan vähäpäästöisiä autoja.

Työsuhdeautojen, tuotannon henkilöautojen sekä henkilökunnan autolainalla hankkimien autojen päästöraja on 140 g / km.

Raha-automaattien kierrätyksestä huolehditaan tehokkaasti.  Automaattien kierrätysaste nousee lähes 99 prosenttiin, kun huomioidaan puun ja muovin energiahyötykäyttö. Ilman sitä kierrätysaste jää 76 prosenttiin.

RAY:n käyttämästä sähköstä lähes 80 prosenttia on Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa Ekoenergiaa. RAY-talo Leppävaarassa on Green Office-toimisto.