Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Rahapelitoiminnan vastuullisuusohjelma

K-18 kyltti
RAY:n pelitoimintaa ohjaa vastuullisuusohjelma, jossa korostetaan pelaajan oikeusturvaa, väärinkäytösten ehkäisyä sekä pelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentämistä.
  1. RAY ei tavoittele voiton maksimointia sosiaalisten haittojen kasvun kustannuksella, vaan suhteuttaa taloudelliset tavoitteensa kansalaisten ansiotasossa sekä pelaajakunnan rakenteessa tapahtuvaan kehitykseen.
  2. RAY haluaa ylläpitää kattavaa ja turvallista pelitarjontaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tämä vaatii yhteistä sitoutumista yhteiskunnan asettamiin velvoitteisiin ja yhteisesti sovittuihin vastuullisuustavoitteisiin.
  3. RAY:n tavoitteena on laaja, kohtuullisesti pelaava asiakaskunta. Tämä edellyttää kattavia ja monipuolisia jakeluratkaisuja ja erilaisille kohderyhmille kehitettyjä pelipalveluja ja kiinnostavia pelejä.
  4. Ennen uusien peli- ja jakeluratkaisujen käyttöönottoa RAY testaa ja arvioi niiden sosiaaliset vaikutukset ja seuraa niiden kehitystä.
  5. RAY haluaa estää alaikäisten pelaamisen. Pelitilojen valvottavuutta parannetaan ja alaikäisten pelaamiskiellon valvontaa tehostetaan. Pelaamisen kasvu suunnataan pelipaikkoihin, joissa ikärajaa valvotaan RAY:n toimesta, ja pelipalveluihin, joissa ikärajan valvonta tapahtuu automaattisesti (sähköinen maksaminen, RAY-kortti, internetjakelu).
  6. Pelien jakelua, ominaisuuksia ja pelisalien sekä kasinon toimintaa kehitetään siten, että pelaajan mahdollisuus kontrolloida omaa pelaamistaan paranee. Pelaamisen painopisteen siirtyminen tunnistamattomasta pelaamisesta tunnistettuun pelaamiseen (sähköinen maksaminen, RAY-kortti, internetjakelu) palvelee tätä tarkoitusta.
  7. RAY:n markkinointiviestintää ohjaavat lainsäädäntö ja RAY:n omat markkinointiviestinnän eettiset periaatteet. Yrityskuvamainonnalla kerrotaan RAY:n toiminnasta. Pelien ominaisuuksista, voitoista, pelipaikoista yms. kertovaa tuoteinformaatiota lisätään. Markkinointiviestintä tukee maltilliseen ja turvalliseen pelaamiseen pohjautuvaa pelikulttuuria.
  8. RAY lisää henkilökuntansa tietoa peliongelmista ja huolehtii pelihenkilökuntansa valmiuksista tukea ja antaa informaatiota peliongelmiinsa apua etsiville henkilöille.
  9. RAY osallistuu ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarkoitetun auttavan puhelimen (Peluuri) rahoittamiseen ja kehittämiseen sekä tiedottaa Peluurin palveluista kaikkialla, missä RAY:n pelejä on. RAY tukee hankkeita, joilla pyritään ehkäisemään ongelmapelaamista ja kehittämään peliongelmien hoitomuotoja.