Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Markkinointiviestinnän eettiset periaatteet

Peliliste
Noudatamme markkinoinnissa arpajaislainsäädännössä rahapelien markkinoinnille asetettuja ehtoja ja sääntöjä.

RAY:n rahapelien markkinointiviestinnässä noudatetaan lain vaatimusten lisäksi seuraavia sisältöä, määrää, kohdentamista ja viestintävälineiden valintaa ohjaavia eettisiä periaatteita.

Viestisisältö

  • Markkinointiviestintä on rehellistä ja totuudenmukaista.
  • Markkinointiviestinnässä ei käytetä väärin kuluttajien luottamusta eikä pyritä hyötymään kuluttajien kokemattomuudesta tai tietojen puutteesta. Markkinointiviestinnässä ei käytetä hyväksi kuluttajien taikauskoa.
  • Kaikki markkinointiviestintä suunnitellaan aikuisille eli yli 18-vuotiaille.
  • Markkinointiviestinnällä ei luoda kuvaa rahapelien pelaamisesta keinona rikastumiseen tai taloudellisten ongelmien ratkaisuun.
  • Pelitoimintaan liittyvään mainontaan sisältyy kehotus noudattaa pelaamisessa harkintaa ja kohtuutta. Pelitoimintaan liittyvässä markkinointiviestinnässä on mukana tieto RAY:n ylläpitämästä internetpalvelusta, jossa on kattavasti saatavilla tieto rahapelien pelaamiseen liittyvistä riskeistä ja jossa tarjotaan tietoa riskikäyttäytymisen tunnistamiseen sekä kerrotaan peliongelmaan saatavasta avusta.
  • Peleistä ja pelipalveluista kertovan viestinnän päätavoite on kattavan tuoteinformaation jakaminen kuluttajille.

Mediat

  • Kaikista peleistä ja pelipalveluista tarjotaan kuluttajien käyttöön avoin tuoteinformaatio internetissä ja pelipaikoissa.
  • Erityisiä pelihaittariskejä sisältäviä rahapelejä mainostetaan vain RAY:n pelikasinon ja pelisalien sekä kauppojen, kioskien, ravintoloiden ja muiden vastaavien paikkojen muista tiloista selvästi erotettujen pelitilojen sisällä.
  • Muiden kuin erityisiä pelihaittariskejä sisältävien pelien mainonta sijoitetaan vain sellaisiin medioihin tai sellaisten ohjelmien yhteyteen, joiden yleisö kokonaisuudessaan tai vain pientä vähemmistöä lukuun ottamatta on yli 18-vuotiaita. TV:ssä kyseisten pelien mainonta ajoitetaan klo 21:n jälkeen.
  • Asiakaslehtiä jaetaan vain RAY:n asiakasrekisterissä oleville asiakkaille, RAY:n pelikasinon, pelisalien ja sekä kauppojen, kioskien, ravintoloiden ja muiden vastaavien paikkojen pelitilojen sisällä, nykyisille ja potentiaalisille yritysasiakkaille sekä esimerkiksi messuilla tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa RAY:n tarjonnasta kiinnostuneille yli 18-vuotiaille henkilöille.

RAY noudattaa edellä sanottujen yksityiskohtaisten markkinointiviestinnän sääntöjen lisäksi kansainvälisen kauppakamarin laatimia mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä (ICC International Code of Advertising Practice), Internet-mainonnan ja –markkinoinnin kansainvälisiä ohjeita (ICC Guidelines on Advertising and Marketing on the Internet), myynninedistämisen kansainvälisiä perussääntöjä (ICC International Code of Sales Promotion), suoramarkkinoinnin kansainvälisiä perussääntöjä (ICC International Code of Direct Marketing) ja Sponsoroinnin kansainvälisiä perussääntöjä (ICC International Code on Sponsorship).