Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Ikärajavalvonta

K-18 kyltti
Suomessa on yleinen 18 -vuoden ikäraja kaikelle rahapelaamiselle. Alle 18-vuotias ei saa pelata rahapelejä edes samaan perheeseen kuuluvan täysi-ikäisen seurassa tai luvalla.

Jokainen RAY:n pelipaikka sekä yrityskumppanin tilassa oleva pelipiste noudattaa tätä ikärajaa.

Ikärajavalvonta RAY:n pelipisteissä

RAY:n pelipisteissä ikärajavalvonnasta vastaa yrityskumppani, jonka toimintaa RAY valvoo. Pelaamisen valvonnasta RAY sopii kumppanin kanssa Raha-automaattisopimuksella.

Raha-automaatit sijoitetaan kumppaneiden tiloihin aina niin, että kumppanin on mahdollista valvoa pelialuetta. Valvonnan käytännön järjestelyt kirjataan valvontasuunnitelmaan. Suunnitelmasta selviää aina vähintään se, ketkä henkilökunnasta valvovat pelejä ja kuka on valvonnasta vastaava yhteyshenkilö.

Kaikkien valvontavastuuhenkilöiden on suoritettava hyväksytysti RAY:n Pelaamisen valvonta -koulutus.

Pelialueiden ikärajavalvonnan helpottamiseksi RAY on rajannut pelialueet selkeästi ja antanut kumppaneilleen käyttöön pelinestolaitteen. Peliestolaite on kaukosäädin, jonka avulla pelaaminen voidaan keskeyttää pelaajan iän tarkistamista varten.

Korttimaksamisen yleistyminen pelipisteissä on helpottanut ikärajavalvontaa, sillä kortilla maksettaessa järjestelmä tarkistaa pelaajan iän automaattisesti.

RAY seuraa pelipisteidensä valvonnan toteuttamista

RAY seuraa kumppaneiden tiloissa sijaitsevien pelipisteidensä ikärajavalvonnan toimivuutta havainnoinnin ja yleisöltä tulleiden ilmoitusten avulla.

Mikäli kumppani laiminlyö ikärajavalvonnan, siitä koituu hänelle välittömiä seurauksia. Toistuvasta rikkomuksesta RAY poistaa raha-automaatit kumppanin tilasta.

Sijoituspaikkakorvausta RAY maksaa kumppanille 17 prosenttia pelipisteen tuotosta. Tähän sisältyy kumppanin vastuu muun muassa ikärajavalvonnan hoitamisesta.

Ikärajavalvonta omissa pelipaikoissa

  • RAY:n omissa pelisaleissa ikärajavalvonnasta huolehtii RAY:n vastuullisuuteen koulutettu henkilökunta.
  • Kasinolla täysi-ikäisyys varmistetaan pakollisen rekisteröitymisen yhteydessä.
  • Digitaalisissa peleissä ikä tarkistetaan palveluun kirjauduttaessa automaattisesti väestörekisterikeskuksesta.
  • Myös kortilla maksettaessa asiakkaan täysi-ikäisyys varmistetaan automaattisesti.