Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Hallinto

RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 94 sosiaali- ja terveysalan jäsenjärjestöä. Ylintä toimivaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa järjestöt ovat edustettuina.

Hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa.

RAY:n toimintaa valvovat sisäasiainministeriö ja sen alaisuudessa toimiva poliisihallitus, valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö, yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

Valtiovallalla on määräysvalta yhdistyksen hallituksessa.

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous on RAY:n ylin päättävä elin, joka kokoontuu kerran vuodessa.

Kaikilla jäsenjärjestöillä on oikeus osallistua tähän kokoukseen.

Hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksesta on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa Raha-automaattiyhdistyksestä.

Sen mukaan yhdistyksen kokouksessa:

 • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle
 • valitaan hallituksen jäsenet arpajaislain 13 §:n 3 momentin mukaisesti, siltä osin kuin jäsenten valinta kuuluu yhdistykselle
 • valitaan tilintarkastaja arpajaislain 13 §:n 4 momentin mukaisesti, siltä osin kuin tilintarkastajan valinta kuuluu yhdistykselle
 • määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi tilikaudeksi
 • päätetään yhdistyksen jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun määrästä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus

Hallitus valmistelee ja panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset, hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi tilikaudeksi, tekee valtioneuvostolle ehdotuksen yhdistyksen tuotoista jaettavien avustusten jaosta sekä huolehtii avustusten käytön valvonnan järjestämisestä.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Valtioneuvoston määräämistä hallituksen jäsenistä yksi edustaa sosiaali- ja terveysministeriötä (STM), yksi sisäasiainministeriötä (SM) ja yksi valtiovarainministeriötä (VM).

Myös puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja ovat valtioneuvoston määräämiä, 2. varapuheenjohtaja on yhdistyksen kokouksen valitsema.

Hallituksen tehtävät

Raha-automaattiasetuksessa ja RAY:n hallintosäännössä on määritelty hallituksen keskeiset tehtävät. Hallituksen jäsenten on ilmoitettava mahdolliset sidonnaisuutensa, jotka voivat olla perusteena esteellisyydelle. Hallituksen puheenjohtaja seuraa, että esteelliset hallituksen jäsenet eivät osallistu päätöksentekoon.

Avustusten myöntämiseen liittyvät esteellisyysperiaatteet määritellään hallintolaissa.

Hallituksen kokouspöytäkirjat ovat julkisia avustusasioiden osalta, jos ne eivät sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa.

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot vuonna 2016

 • Puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 300 €
 • Varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 800 €
 • Jäsenten kuukausipalkkio 650 €
 • Kokouspalkkio/kokous/henkilö 250 €
 • Valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 300 €
 • Valiokunnan jäsenen kokouspalkkio 250 €

Lue lisää

RAY:n organisaatio

RAY:ssä työskentelee 1 687 työntekijää. Teemme työtä ainutlaatuisessa peli- ja avustusmaailmassa. Hyvänä työnantajana RAY panostaa henkilöstönsä hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen monin eri tavoin.

RAY:ssä työskentelee pelinkehittäjiä, IT-ammattilaisia, graafikoita, kirjanpitajiä, markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisia ja huoltohenkilökuntaa. RAY kouluttaa itse pelinhoitajansa.

Suurin osa henkilöstöstä työskentelee kokoaikaisesti. Sen lisäksi RAY tarjoaa osa-aikatyötä sadoille henkilöille. Osa-aikaisista suurin osa työskentelee kasinopelinhoitajina ravintoloissa ja pelisaleissa.

Henkilöstön keski-ikä on 36 vuotta.

Valtaosa RAY:n palveluksessa työskentelevistä on vakituisessa ja kokoaikaisessa työsuhteessa. Kokoaikaisia työntekijöitä oli 993 ja osa-aikaisia 694. Osa-aikaisten työntekijöiden määrää selittää pitkälti osa-aikaisesti työskentelevien pelinhoitajien määrä.

Henkilöstön hyvinvointia edistettiin tukemalla liikuntaa ja ryhmäosallistumista liikuntatapahtumiin. RAY:n tavoitteena on osaava ja sitoutunut henkilöstö.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallitus nimittää RAY:n johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkkauksensa.

Toimitusjohtaja palkkaa ja erottaa omat välittömät alaisensa siltä osin kuin nimittäminen ja erottaminen eivät kuulu hallituksen tehtäviin.

RAY:n johtoryhmä


Velipekka Nummikoski

toimitusjohtaja, puheenjohtaja
s. 1962, VTM

 • PALTA:n hallituksen jäsen


Timo Kiiskinen

liiketoimintajohtaja
s. 1964, DI

 • ei sidonnaisuuksia


Mari Mustakoski

lakiasiainjohtaja
s. 1972, OTK, VT, LLM

 • ei sidonnaisuuksia


Alpo Rivinoja

sisäisten palvelujen johtaja
s. 1954, ekonomi, VTM

 • ei sidonnaisuuksia


Sisko Seppä

avustustoiminnan johtaja
s. 1954, VTK

 • ei sidonnaisuuksia


Jari Elo

viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
s. 1969, KTM

 • ei sidonnaisuuksia

Veronalaiset ansiot vuonna 2015

 • toimitusjohtaja 222 074 euroa
 • muu johtoryhmä 717 753 euroa

Hallitus

RAY:n nykyinen hallitus aloittaa toimintansa vuonna 2016. Sen toimikausi päättyy vuonna 2018.

Hallitus 2016 -

Valtioneuvoston nimittämät jäsenet:

Raimo Vistbacka
puheenjohtaja 2016 -
palkitsemis- ja nimitysvaliokunta
s. 1945
OTK, varatuomari
valtiopäiväneuvos

Timo Heinonen
jäsen 2016 -
ensimmäinen varapuheenjohtaja
s. 1975
KM
kansanedustaja

Annika Saarikko
jäsen 2015 -
s. 1983
FM
kansanedustaja

 • Turun kaupunginvaltuusto, jäsen
 • Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto, jäsen
 • Muistiliitto ry., varapuheenjohtaja
 • HIV-säätiö, varapuheenjohtaja
 • Tiukulan säätiö, hallituksen jäsen
 • Suomen 4H-liitto, hallituksen jäsen

Kari Anttila
jäsen 2016 -
pääsihteeri, eduskunta

Jouko Narikka
jäsen 1.3.2015 -
budjettineuvos, valtiovarainministeriö

Jukka Aalto
jäsen 2013-
tarkastusvaliokunnan pj.
s. 1965
VM
talousjohtaja, SM

Liisa Heinämäki
jäsen 1.3.2015 -
tarkastusvaliokunta
s. 1961
KT, YTT
neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

 • Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas)

Järjestöjen valitsemat jäsenet:

Pekka Räsänen
toinen varapuheenjohtaja 2016 -
toiminnanjohtaja, Kuurojen palvelusäätiö

Lisbeth Hemgård
jäsen 2013-
s. 1958
VTM
toiminnanjohtaja, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl

 • ASPA-säätiö, hallituksen jäsen
 • ASPA- palvelut, hallituksen jäsen
 • Fidida, hallituksen jäsen 2012 -
 • Kehitysvammaliitto, valtuuston jäsen 2007 -

Janne Juvakka,
jäsen 2016
tarkastusvaliokunnan jäsen
s. 1966
eMBA, YTM
toiminnanjohtaja, Suomen Diabetesliitto ry

 • Diabetestutkimussäätiö, hallituksen jäsen
 • Kuntoutussäätiö, hallituksen jäsen

Hanna Markkula-Kivisilta
jäsen 2013-
tarkastusvaliokunnan jäsen
s. 1965
VTM
pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry

 • SOSTE ry, hallituksen jäsen
 • LSKL, hallituksen jäsen

Ilkka Repo
jäsen 2013-
s. 1973
KTM
toimitusjohtaja, Allergia- ja astmaliitto ry

 • Sosiaalialan työnantajat ry, hallituksen jäsen
 • Suomen Setlementtiliitto ry, hallituksen jäsen
 • Kansalaisareena ry, hallituksen jäsen
 • EJY ry, hallituksen jäsen
 • Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö, hallituksen jäsen vuodesta 2014
 • SOSTE ry, valtuuston jäsen

Riitta Särkelä
jäsen 2016
rahapelivaliokunta
s. 1957
YTM
pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto ry

 • Lastensuojelun Keskusliitto (varajäsen)
 • Sosiaalipoliittinen yhdistys, hallituksen jäsen
 • Kansaneläkelaitos, hallituksen jäsen.

Sari Tervonen
jäsen 2016
s. 1966
kasvatustieteiden maisteri
toiminnanjohtaja, Epilepsialiitto ry

 • Aspa-säätiö, hallituksen pj.
 • Aspa Palvelut Oy, hallituksen varapj.
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, hallituksen jäsen
 • Kuntoutussäätiö, hallituksen varajäsen
 • Vates-säätiö, valtuuskunnan jäsen

RAY:n henkilöstön edustajat

Juha Inkeroinen
huoltovastaava

Heikki Kupiainen
huoltoedustaja

Kristiina Lindroos
toimistoassistentti