Olet tässä: RAY » RAY-tietoa » Organisaatio » Hallitus

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on valmistella ja panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset, hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi, tehdä valtioneuvostolle ehdotus yhdistyksen tuotoista jaettavien avustusten jaosta sekä huolehtia avustusten käytön valvonnan järjestämisestä. 
 

RAY:n hallitukseen kuuluu seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa ja seitsemän valtioneuvoston määräämää jäsentä. Valtioneuvoston määräämistä jäsenistä yksi on sosiaali- ja terveysministeriön (STM), yksi sisäasiainministeriön (SM) ja yksi valtiovarainministeriön (VM) edustaja. Myös puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja ovat valtioneuvoston määräämiä, 2. varapuheenjohtaja on yhdistyksen kokouksen valitsema. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot vuosina 2013-2014:

 • Puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 300 €
 • Varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 800 €
 • Jäsenten kuukausipalkkio 650 €
 • Kokouspalkkio/kokous/henkilö 250 €
 • Valikokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 300 €
 • Valikokunnan jäsenen kokouspalkkio 250 €

Hallituksen kokouksia vuonna 2013 oli yhteensä 16. Kokouksiin osallistuminen:

Valtioneuvoston määräämät jäsenet:

 • Hanna Tainio 16/16                                  
 • Sampsa Kataja 16/16                                
 • Jukka Aalto 16/16
 • Olli Kerola  14/16                                   
 • Raine Vairimaa 12/16
 • Anu Vehviläinen 15/16                            
 • Ville Vähämäki 14/16                              

Yhdistyksen kokouksen valitsemat jäsenet:

 • Pekka Lapinleimu 16/16                           
 • Lisbeth Hemgård 15/16
 • Vertti Kiukas 15/16                                  
 • Hanna Markkula-Kivisilta  16/16             
 • Hannu Partanen 16/16
 • Ilkka Repo 16/16
 • Marita Ruohonen 13/16

Hallitus 2013-2015

 

Valtioneuvoston määräämät jäsenet

     

Hanna Tainio
puheenjohtaja 2013-
palkitsemis- ja nimitysvaliokunta,
puheenjohtaja

s. 1960
lääketieteen tohtori, dosentti
kansanedustaja

Reumaliitto ry, valtuuston puheenjohtaja
Munuais- ja maksaliiton eduskunnan
tukiryhmä, pj.
Pirkanmaan Sydänpiiri ry, hallituksen jäsen
KELA, varatilintarkastaja
Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus,
johtokunnan puheenjohtaja
sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen

Sampsa Kataja
varapuheenjohtaja 2013-
palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen


s. 1972
varatuomari
kansanedustaja

valtiovarainvaliokunnan jäsen

 

 

 

Ville Vähämäki
jäsen 2013-
tarkastusvaliokunnan jäsen


s. 1979
diplomi-insinööri
kansanedustaja

valtiovarainvaliokunnan jäsen
tulevaisuusvaliokunnan jäsen

 

 

 

     
 

 

 

Anu Vehviläinen
jäsen 2013-

s. 1963
FM
kansanedustaja

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen

Jukka Aalto
jäsen 2013-

s. 1965
VM
talousjohtaja, SM

Raine Vairimaa 
jäsen 2013-

s. 1948
VT, OTL
hallitusneuvos, VM

     
     

Olli Kerola
jäsen 2010-
tarkastusvaliokunta, puheenjohtaja

s. 1949
HTM
apulaisosastopäällikkö, STM 

 
Yhdistyksen kokouksen valitsemat jäsenet

     

Pekka Lapinleimu
toinen vpj. 2010-
palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen

s. 1957
LL
toiminnanjohtaja
Kuuloliitto ry

VATES-säätiö, valtuuskunnan pj
Reilu Palvelu ry, hallituksen varajäsen

 

Hanna Markkula-Kivisilta
jäsen 2013-
tarkastusvaliokunnan jäsen

s. 1965
VTM
pääsihteeri
Pelastakaa Lapset ry

SOSTE ry, hallituksen jäsen
LSKL, hallituksen jäsen

 

 

Ilkka Repo
jäsen 2013


s. 1973
KTM
toimitusjohtaja
Allergia- ja astmaliitto ry

Sosiaalialan työnantajat ry,
hallituksen jäsen
Suomen Setlementtiliitto ry,
hallituksen jäsen
Kansalaisareena ry, hallituksen jäsen
EJY ry, hallituksen jäsen
     
     

Lisbeth Hemgård
jäsen 2013-


s. 1958
VTM
toiminnanjohtaja
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl

ASPA, hallituksen jäsen
SAMS, hallituksen varajäsen
Fidida, hallituksen jäsen 2012-
Kehitysvammaliitto, valtuuston jäsen 2007 -
ASPA palvelut, hallituksen jäsen 2012 -

Vertti Kiukas
jäsen 2010-
tarkastusvaliokunnan jäsen

s. 1978
FM
pääsihteeri
SOSTE ry

Palkansaajasäätiö, hallituksen jäsen


 

 

 


 

Hannu Partanen
jäsen 2010-


s. 1955
sosionomi
toiminnanjohtaja
Eläkeläiset ry

SOSTE ry, hallituksen jäsen
EETU ry, hallituksen jäsen
VTKL ry, valtuuston jäsen
Solaris Lomat ry, valtuuston jäsen

 

     
     

Marita Ruohonen
jäsen 2010-

s. 1952
YTM
toiminnanjohtaja
Suomen Mielenterveysseura ry

Y-säätiö, hallituksen jäsen
VATES-säätiö, hallituksen varapuheenjohtaja
SKTY, hallituksen jäsen
Tampereen yliopisto, hallituksen jäsen
Mental Health Europe, hallituksen jäsen
 
 
RAY:n henkilöstön edustajat

                               

Heikki Kupiainen
huoltoedustaja

 

Kristiina Lindroos
toimistoassistentti

 

                           

 

© RAY 2013| Yksityisyyden suoja| Käyttäjäehdot| Asiakkuuden sopimusehdot| Pelisäännöt