Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

RAY aloittaa kasinoneuvottelut Turun ja Tampereen alueella

Casino Helsinki
Turussa ja Tampereella on RAY:n mielestä eniten asiakaspotentiaalia kasinoa ajatellen.

Raha-automaattiyhdistys haki sijaintipaikkaa toisen kasinon perustamiseksi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Samalla haettiin yhteistyökumppaneita uusille Feel Vegas -peliklubeille. Tammikuun loppuun mennessä RAY sai ehdotuksia kasinon sekä Feel Vegas -klubien sijaintipaikaksi 30 eri paikkakunnalta.

Saapuneiden ehdotusten perusteella RAY on päättänyt aloittaa neuvottelut toisen kasinon sijoittamiseksi Turun tai Tampereen alueelle. 

– Analyysimme perusteella Turku ja Tampere ovat Helsingin lisäksi ainoat sellaiset kaupungit Suomessa, joissa voisi olla kasinoa varten riittävästi ympärivuotista asiakaspotentiaalia, sanoo RAY:n liiketoimintajohtaja Timo Kiiskinen.

Kahdenkeskisiä neuvotteluja käydään sekä kaupunkien edustajien että ehdotuksia jättäneiden hakijoiden kanssa. Lisäksi RAY selvittää edelleen myös itse hyviä sijaintipaikkoja kasinolle Turussa ja Tampereella sekä varaa oikeuden kuunnella uusia ehdotuksia näiltä alueilta prosessin aikana.

– Olen prosessin eri vaiheissa muistuttanut kaikkia siitä, että mikäli riittäviä liiketaloudellisia edellytyksiä ei ole, emme tule esittämään sisäasiainministeriölle lainkaan sijaintipaikkaa. Mitään pakkoa meillä ei toisen kasinon perustamiseen ole, Timo Kiiskinen toteaa.

Jos RAY päättää perustaa toisen kasinon, vaatii asia muutoksen Valtioneuvoston antamaan asetukseen Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta.

Kolme uutta Feel Vegas -klubia tänä vuonna

RAY aikoo perustaa kolme uutta Feel Vegas -peliklubia tämän vuoden aikana. Alueet, joiden kanssa neuvotteluissa voidaan edetä nopealla aikataululla, ovat Rovaniemi, Lahti ja pääkaupunkiseutu.

– Saimme peliklubien sijainniksi paljon hyviä ehdotuksia. Suomesta löytyy runsaasti kekseliäitä bisnesideoita, mutta me jouduimme karsimaan osan pois asiakaspotentiaalin vähyyden vuoksi, Timo Kiiskinen harmittelee, mutta toivoo RAY:n voivan tarjota näille hakijoille jatkossa pelipiste- tai ravintolapöytäpelikumppanuuksia.

Lähivuosina on tarkoitus avata useampia Feel Vegas -peliklubeja, joiden sijaintia RAY selvittää saamiensa ehdotusten perusteella. Potentiaalisimmat paikkakunnat ovat tällä hetkellä Oulu, Kuopio, Lappeenranta, Vaasa ja Seinäjoki sekä kasinopäätöksestä riippuen Tampere ja Turku.

RAY ottaa kuitenkin edelleen vastaan uusia ehdotuksia peliklubien sijaintipaikaksi.

Tavoitteena edetä nopeasti

RAY:n tavoitteena on edetä toisen kasinon ja Feel Vegas -klubien perustamisen suhteen mahdollisimman nopeasti.

– RAY:llä ei ole mitään syytä viivyttää prosessin etenemistä. Jos neuvottelut sujuvat hyvin, en näe estettä kasinopäätöksen tekemiselle vuoden 2016 aikana. Eteneminen riippuu pitkälti siitä, onko kyseessä jo olemassa oleva kohde vai vasta suunnitteilla oleva hanke, toteaa RAY:n Palvelupelien johtaja Marko Hurme

Tarkempi aikataulu määräytyy jatkoneuvottelujen etenemisen perusteella. Kartoitustyö ja neuvottelut jatkuvat tästä eteenpäin paikkakuntakohtaisesti.

Yhteistyöehdotukset ovat luottamuksellisia, mistä syystä RAY ei kommentoi yksittäisiä hakijoita tai kohteita.

Tällä hetkellä RAY:llä on yksi kasino, joka sijaitsee Helsingissä sekä kaksi Feel Vegas -peliklubia, jotka sijaitsevat Espoossa ja Jyväskylässä.

Lisätietoja:

- Neuvotteluiden etenemisestä: johtaja Marko Hurme, RAY Palvelupelit, p. 040 552 3823

- Kasinohankkeen taustoista: liiketoimintajohtaja Timo Kiiskinen, RAY, p. 040 568 2646