Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Hankintojen kilpailutus

Kaikki RAY:n avustuksilla tehtävät vähäistä suuremmat tavara- ja palveluhankinnat tulee kilpailuttaa.

Raha-automaattiavustusten avustuspäätökseen on kirjattu, että avustuksen saajan tulee noudattaa erityisesti lakia julkisista hankinnoista (348/2007).

Avustuksen saaja vastaa hankintalain piiriin kuuluvien hankintojen asianmukaisesta kilpailuttamisesta. Mikäli RAY myöhemmin havaitsee, että kyseessä olevan lain piiriin kuuluvia hankintoja ei ole tehty asianmukaisesti, saattaa siitä seurata avustusten takaisinperintä.

Hankinnalla tarkoitetaan esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista ja siihen rinnastettavaa toimintaa, tai urakalla teettämistä.

RAY edellyttää, että kaikki avustuksilla tehtävät vähäistä suuremmat tavara- ja palveluhankinnat tulee myös kilpailuttaa pienimuotoisesti, esimerkiksi pyytämällä tarjouksia useammalta kuin yhdeltä taholta.