Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Vuosiselvitys

Avustusten käytöstä tehdään vuosittain vuosiselvitys.

Vuosiselvityksen avulla varmistetaan, että avustettu toiminta tai hanke vastaa avustuspäätöstä ja hakemusta, ja että avustusehtoja on noudatettu. Sen perusteella arvioidaan myös järjestön toiminnallista ja taloudellista asemaa. Selvityksen tietoja verrataan myös kyseisen vuoden avustushakemuksessa esitettyihin tietoihin.

Vuosiselvityksen määräaika perustuu lakiin.

Vuosiselvitys tehdään verkkoasioinnissa. Vuosiselvitys koostuu järjestö- ja kohdekohtaisesta (huom. B-avustuksista ei kohdekohtaista selvitystä) vuosiselvityksestä. Vuosiselvitystehtävät lähetetään raportointivelvollisille järjestöille verkkoasiointiin.

Vuosiselvityksen liitteet:

  • Edellisen vuoden tilinpäätös (sisältäen tuloslaskelman kustannus-paikoittain ja tuloslaskelman erittelyn)
  • avustusta saaneen toiminnan kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma
  • Tase ja tase-erittelyt
  • Tilinpäätöksen liitetiedot
  • Toimintakertomus ja/tai vuosikertomus
  • Tilintarkastuskertomus
  • Mahdolliset tilintarkastusmuistiot
  • Tilintarkastajan raportti avustusten käytöstä *
  • Konsernitilinpäätös sekä konsernin toimintakertomus (jos sellainen on laadittu vapaaehtoisesti tai lain velvoittamana).

*Tilintarkastajan raportti avustusten käytöstä toimitetaan, mikäli raha-automaattiavustuksia on käytetty suoriteperusteisesti tilikauden aikana vähintään 50 000 euroa.