Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää

Vuosiselvitys

Avustusten käytöstä tehdään vuosittain vuosiselvitys.
Lue lisää
Kaikki avustuslajit A, B ja C
Projektiavustus C

Projektin väliraportti

Väliraportti täytetään maaliskuun loppuun mennessä niistä avustusta saavista projekteista (C-avustus), joilla käynnistyy kyseisen vuoden aikana kolmas toimintavuosi.
Lue lisää

Projektin loppuraportti

Projektiavustuksen päättyessä tulee toiminnasta täyttää loppuraportti.
Lue lisää
Projektiavustus C
Kohdennettu toiminta-avustus ja projektiavustus

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Osa järjestöistä saa verkkoasiointiin erillisen pyynnön kohdennetun toiminta-avustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen toimittamisesta.
Lue lisää

Rakennushankkeen loppuselvitys

Investointiavustuksella toteutettujen rakennustöiden päätyttyä tulee toteutuneista kustannuksista laatia loppuselvitys, joka toimitetaan RAY:lle hyväksyttäväksi.
Lue lisää
Investointiavustus B