Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Hakemusten käsittely

Avustusten käsittelyprosessi kaavio
RAY valmistelee hakemusten pohjalta avustusehdotuksen, joka julkaistaan joulukuussa. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustuksista tammi-helmikuussa.

Raha-automaattiavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia. Käsitellessään hakemuksia RAY arvioi esitettyjen toimintojen tai hankkeiden tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä kustannusten kohtuullisuutta.

Hakemusten käsittelyssä hyödynnetään myös RAY:n valvonnan ja seurannan keräämää tietoa sekä toimintaympäristöstä kerättyä tietoa.

Avustusharkintaa ohjaavat RAY:n avustustoiminnan linjaukset, sosiaali- ja terveysministeriön kanssa solmittu sopimus tulostavoitteista, avustuslajikohtaiset periaatteet ja kriteerit sekä lainsäädäntö.

RAY valmistelee joulukuun loppuun mennessä avustusehdotuksen, joka julkaistaan verkkosivuilla avustukset.ray.fi.

Hakemuksen käsittelyvaiheet
 

Huhti-toukokuu

 • Seuraavan vuoden uusien avustusten hakuaika oli toukokuussa.

Elo-syyskuu

 • Jatkoa jo käynnissä olevien hankkeiden avustuksille haettiin elo-syyskuussa.

Kesäkuu-joulukuu

 • Hakemukset käsitellään avustusvalmistelussa.
 • Valmistelevat työryhmät kokoontuvat. Sosiaali- ja terveysministeriön edustaja on mukana kokouksissa, ja valvoo niiden laillisuutta. Valmistelevassa työryhmässä käydään läpi avustuskokonaisuuksia ja kohteita, jotka halutaan erikseen nostaa käsittelyyn.
 • Valmisteleva työryhmä valmistelee avustusehdotuksen, joka esitellään RAY:n toimitusjohtajalle.
 • RAY:n toimitusjohtaja esittelee avustusehdotuksen RAY:n hallitukselle.
 • RAY:n hallitus kokoontuu kolme kertaa käsittelemään ehdotusta. Se ottaa kantaa avustuskokonaisuuteen ja tekee tarvittaessa lisäkysymyksiä linjauksista ja niiden perusteluista. Hallitus tekee lopullisen avustusehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle.
 • Avustusehdotus julkaistaan joulukuun lopulla osoitteessa avustukset.ray.fi.

Tammi-helmikuu

 • Sosiaali- ja terveysministeriö käsittelee avustusehdotuksen ja tekee avustuspäätöksen tammi-helmikuun vaihteessa.
 • Kaikille avustusta hakeneille lähetetään tieto avustuspäätöksestä verkkoasiointiin.
 • Avustuspäätös julkaistaan STEAn verkkosivulla avustukset.stea.fi.