Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Vuoden 2016 avustusehdotus

Tavoitealueet
RAY:n avustuksia myönnetään suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yleishyödylliseen toimintaan.

Tuloksellisuus ja toiminnan tarve ratkaisevaa

Vuodelle 2016 avustusta haki 1164 järjestöä 2516 eri hankkeeseen ja toimintaan. Hakemusten yhteenlaskettu euromäärä oli 480,6 miljoonaa euroa.

Avustusta ehdotetaan myönnettäväksi 315,3 miljoonaa euroa 824 järjestölle yhteensä 1711 avustuskohteeseen. Vuonna 2015 avustusta sai 789 järjestöä. Koko RAY:n avustusehdotuksen löydät verkkosivulta avustukset.ray.fi.

Avustushakemukset käsiteltiin RAY:n avustusosastolla, jossa myös seurataan avustetun toiminnan tuloksia ja valvotaan avustusten käyttöä. Avustusehdotuksen valmistelussa otetaan huomioon sekä järjestöjen aiemman toiminnan laatu ja tuloksellisuus että toiminnan tarve järjestön toiminta-alueella. RAY on myös itse määritellyt avustusten painopisteitä ja tarkentanut avustusten kohdistamista tänä vuonna käyttöön otetuissa vuosien 2016-2019 avustuslinjauksissaan.

Uudet avustuslinjaukset käytäntöön

RAY on merkittävin yksittäinen sosiaali- ja järjestötoiminnan rahoittaja Suomessa. Vuonna 2016 RAY:n avustuslinjaukset jakavat avustettavan toiminnan kuuteen tavoitealueeseen.

Kolmasosa avustuksista ohjataan yleishyödyllistä kansalaisjärjestötoimintaa tekevien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaamiseen. Tällä turvataan aktiivisen ja monipuolisen järjestötoimijoiden kentän säilyminen ja toiminnan kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.

Terveyttä ja toimintakykyä edistävä järjestötoiminta on ensi vuoden avustusehdotuksessa tärkeässä roolissa. Erityistä huomiota on kiinnitetty omaishoitajien ja muistisairaiden sekä heidän läheistensä tukemiseen. Myös sosiaalinen lomatoiminta kuuluu tälle tavoitealueelle.

Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen Suomessa on nostettu avustuslinjauksissa aikaisempaa voimakkaammin esille. Muun muassa yksinäisyyden vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävä työ ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen näkyvät avustusehdotuksessa.  

Investointiavustuksia RAY kohdistaa erityisryhmien, kuten asunnottomien ja kehitysvammaisten tukiasuntohankintoihin.

Perheiden ja lasten kriisiauttamiseen ja arjen turvallisuuden parantamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ensi- ja turvakotien liitto on yksi merkittävimmistä avustuksensaajista ensi vuonna.

Myös vaikeasti työllistyvien nuorten, vammaisten ja muiden erityisryhmien työelämäosallisuutta halutaan vahvistaa. RAY:n Paikka auki -avustusohjelmaan lisättyjen varojen myötä järjestöjen mahdollisuudet tarjota työtä erityistä tukea tarvitseville nuorille lisääntyvät.
 

RAY:n avustusehdotus 2016 - lukuina:

- Avustusta järjestöille: 315,3 miljoonaa euroa
- Avustuksensaajia: 824 järjestöä
- Avustuskohteita 1711

Avustuslajeittain
- Kohdennettuja toiminta-avustuksia 156,6 miljoonaa euroa
- Projektiavustuksia 68,9 miljoonaa euroa
- Yleisavustuksia 63,7 miljoonaa euroa
- Investointiavustuksia 26,1 miljoona euroa

Top 10 avustuksensaajat:
Y-säätiö - 6.282.000
Suomen Mielenterveysseura ry - 5.603.000
Ensi- ja turvakotien liitto ry- 5.395.000
Maaseudun terveys-ja lomahuolto ry - 5.114.000
Suomen Punainen Risti - 4.464.250
Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry - 4.437.200
Hyvinvointilomat ry - 4.275.000
Näkövammaisten liitto ry - 4.196.000
SOSTE Suomen Sosiaali- ja terveys ry - 4.166.000
Kehitysvammaisten palvelusäätiö - 3.969.000

Paikka auki - Nuoret työelämään -avustusohjelma
Avustusehdotuksen sai 22 kehittämisprojektia vaikeasti työllistyvien nuorten työelämävalmiuksien edistämiseen. Tämän lisäksi n. 175 nuorta työllistyisi ohjelman kautta.

Muita RAY:n avustusohjelmia ovat ikäihmisten hyvää arkea ja osallistumista edistävä Eloisa ikä sekä lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia edistävä Emma & Elias.

RAY:n avustusta voivat hakea suomalaiset rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja säätiöt, terveyttä ja hyvinvointia edistävään yleishyödylliseen toimintaan.

Lisätietoja:
RAY:n avustukset vuodesta 2000 lähtien sivulla avustukset.ray.fi
Näin käytät avustustietokantaa: ohjevideo YouTubessa
Tiedote: RAY:n avustusehdotus vuodelle 2016 on julkaistu