Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

RAY:n avustukset ja ESR-hankkeet

Euroopan sosiaalirahaston eli ESR:n rahoittamien hankkeiden omarahoituksessa voi tietyin edellytyksin käyttää RAY:n myöntämää avustusta.

Euroopan sosiaalirahaston rahoitus kanavoidaan sosiaali- ja terveysministeriön, Ely-keskusten ja maakuntien liittojen kautta. Osa rahoituksesta on sovittu käytettäväksi valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. STM:n kautta kanavoidaan rahoitusta mm. osallisuuteen ja köyhyyden torjuntaan. Näillä on yhtymäpintoja RAY:n avustuslinjausten kanssa.

RAY:n avustusta voi käyttää kaikkien ESR-hankkeiden omarahoituksessa, mikäli ESR-hankkeen sisältö on riittävän yhdenmukainen RAY:ltä haettavan avustuskohteen sisällön kanssa. ESR-ohjelmassa on valtakunnallinen osio ja neljä alueellista osiota.

Lisätietoja ESR-rahoituksesta, hakuprosessista ja valintaperusteista löydät osoitteesta https://www.rakennerahastot.fi/hakijalle.

Vuodelle 2017 RAY-avustuksia voi hakea toukokuun ja syyskuun hakuajan puitteissa. Uusien RAY-avustusten hakuaika päättyy 31.5.2016, ja jo avustusta saaneiden avustuskohteiden jatkohakemukset tulee jättää 30.9.2016 mennessä. ESR-hankkeen omarahoitusosuutta voidaan hakea uutena projektina tai osana jatkoavustusta, mikäli haettavan avustuskohteen käyttötarkoitus on riittävän lähellä ESR-hankkeen sisältöä. On huomattava, että RAY-avustusta voidaan kohdentaa vain RAY-avustuskelpoisten järjestöjen toteuttamien hankkeiden omarahoitusosuuteen.

Mikäli järjestö hakee RAY-avustusta ESR-hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen, tulee asian käydä ilmi avustushakemuksessa ja sen talousarviossa, koska tulkintaa avustuksella katettavista hyväksyttävistä kuluista ohjaavat avustuslaki, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama avustuspäätöksen käyttötarkoitusteksti ja päätöksessä olevat muut ehdot ja rajaukset, järjestön tekemä avustushakemus ja sen mukana talousarvio sekä niiden mahdolliset tarkennukset. Avustushakemuksessa kannattaa tuoda selkeästi esille myös, mistä ESR-hanketta haetaan, ja mikä on päätöksen odotettu aikataulu. ESR-hankkeen hankesuunnitelma tullaan pyytämään erikseen osana avustusvalmistelun etenemistä.

Jos ESR-hanketta haetaan alueelliselta Ely-keskukselta, kannattaa tarkistaa myös sen rahoitusperusteet: mistä lähteistä tulevat avustukset hyväksytään ESR-hankkeen omarahoitusosuudeksi.

Lue lisää avustusten yhteensovittamisesta RAY:n hakuoppaasta (s. 8).

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Elina Varjonen, p. 040 748 3257